En systemintegration kan förbättra er verksamhets effektivitet

Det är svårt att vara bäst på allt, eller hur? Även de mest framgångsrika företagen har insett sina begräsningar och satsar därför på projekt och metoder som ger synergieffekter i olika former.

Företagskulturen är en bit som kan främja att de anställda väljer att dela med sig av information och erfarenheter till kollegor. En öppen företagskultur skapar gemenskap och gör att anställda vill dela med sig av information till kollegor. När det finns ett effektivt nätverk där anställda enkelt kan dela information ökar kunskapsspridningen. Det kan handla om att bolaget har ett intranät där de anställda kan lämna tips på förbättringar eller informationsmöten varje vecka för de anställda.

Tekniken är en viktig brygga för att sprida informationen. En systemintegration underlättar flöden i verksamheten och kan minimera och i vissa fall helt eliminera manuella arbetsuppgifter för personalen.

Vad är systemintegration? I stora drag handlar det om att koppla samman flera fristående system så de kan fungera tillsammans.
Det är viktigt att du etablerar en kommunikation mellan systemen som ska samspela, detta för att de ska kunna sända data sinsemellan. Det behöver även vara ett språk som bägge systemen förstår. Om du sänder information ska den alltså kunna tolkas av det mottagande systemet, det kan handla om att man behöver använda samma programspråk.

Kommunikation mellan olika IT-system kan skapas på fler sätt. En variant är punkt-till-punkt integration. Punkt-till-punkt integration innebär att all information skickas från en och samma punkt i ett system till en och samma funktion/punkt i det mottagande systemet.

Plattformsintegration fungerar bra när du har flera delsystem som talar olika språk och behöver sammankopplas för att dela information sinsemellan.

Meddelandehantering är en metod som ofta används i integrationsmotorer som finns ute på marknaden.

Det finns stora vinster med systemintegrationer av verksamheters delsystem. Ta gärna extern hjälp för att se vilka vinster ert bolag kan uppnå med en integration.

Kommentarer är stängda.